Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.1°
Sáng/Tối
30/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Thấp/Cao

26.1°/34.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

2.64