Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:25 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 28.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Thấp/Cao

25.5°/34.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.91