Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 21/04/2024
Mây thưa 27.1°

Mây thưa

Cảm giác như 27.7°.

Thấp/Cao
25.1°/34.1°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.63 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
253.68
NH3
1.77
NO
0
NO2
2.44
O3
36.84
PM10
6.85
PM25
4.83
SO2
0.61

Thời tiết Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới