Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 22/04/2024
Mây thưa 30.6°

Mây thưa

Cảm giác như 33.6°.

Thấp/Cao
26.7°/33.1°
Độ ẩm
64%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.23 km/giờ
Điểm ngưng
22.3 °C
Chỉ số UV
0.91

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
7.79
NO
0.82
NO2
3.51
O3
30.76
PM10
10.67
PM25
7.65
SO2
1.04

Thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận những ngày tới