Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

24.5°/31.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0