Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:17 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0