Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 30.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
22.8/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Thấp/Cao

23.9°/33.9°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

12.55