Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:07 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa cường độ nặng
Huyện Hàm Thuận Nam
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8.9 km

Gió

5.61 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0