Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa vừa

22:00

27.1°C / 31.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.98 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.75 km/giờ

07:00

27.7°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.18 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
61%
2.6 km/giờ

13:00

33.6°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.98 km/giờ

16:00

31.6°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.57 km/giờ

19:00

28.1°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.47 km/giờ

22:00

27.3°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.95 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.37 km/giờ

07:00

28.6°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.82 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.54 km/giờ

13:00

33.4°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
4.57 km/giờ

16:00

32.8°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.38 km/giờ

19:00

28.3°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.58 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.8°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.66 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.91 km/giờ

07:00

27°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.52 km/giờ

10:00

32.9°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.57 km/giờ

13:00

34°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
4.52 km/giờ

16:00

31.2°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.75 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.17 km/giờ

22:00

27.3°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.29 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.43 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.16 km/giờ

10:00

32.1°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.59 km/giờ

13:00

34.6°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.64 km/giờ

16:00

32.8°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.59 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.48 km/giờ

22:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.42 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.45 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.79 km/giờ

10:00

33.8°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.39 km/giờ

13:00

34.4°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
5.21 km/giờ

16:00

33.3°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.06 km/giờ

19:00

30.2°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.72 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Thấp/Cao

25.9°/33.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0