Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 23/04/2024
Mây rải rác 27°

Mây rải rác

Cảm giác như 29.3°.

Thấp/Cao
24.5°/41.3°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.66 km/giờ
Điểm ngưng
21.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
313.76
NH3
3.26
NO
0
NO2
3.09
O3
40.77
PM10
6.84
PM25
5.04
SO2
0.92

Thời tiết Huyện Đức Linh - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Linh - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận những ngày tới