Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:36 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 28.9°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Thấp/Cao
25.8°/34.7°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.43 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
0.86
NO
0
NO2
2.4
O3
16.63
PM10
30.52
PM25
29.08
SO2
0.41

Thời tiết Xã Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Cần - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới