Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:27 | 12/04/2024
Mây rải rác 28.6°

Mây rải rác

Cảm giác như 30.7°.

Thấp/Cao
23°/33.4°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.12 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
247
NH3
0.73
NO
0
NO2
0.84
O3
52.21
PM10
4.88
PM25
2.91
SO2
0.6

Thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận những ngày tới