Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 15/06/2024
Mây cụm 29.6°

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
25.6°/32.5°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.62 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
447.27
NH3
0.66
NO
0
NO2
2.83
O3
32.9
PM10
32.83
PM25
31.57
SO2
0.51

Thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới