Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:32 | 12/04/2024
Mây cụm 32.2°

Mây cụm

Cảm giác như 35.1°.

Thấp/Cao
22.9°/39.5°
Độ ẩm
50%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.83 km/giờ
Điểm ngưng
20.6 °C
Chỉ số UV
0.28

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
253.68
NH3
0.77
NO
0.02
NO2
1.07
O3
67.95
PM10
3.73
PM25
2.45
SO2
0.6

Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới