Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 28/03/2023
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0