Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 23/05/2024
Nhiều mây 26.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Thấp/Cao
25.6°/34.5°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.18 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
0.48
NO
0.01
NO2
2.74
O3
6.35
PM10
8.82
PM25
5.4
SO2
0.38

Thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận những ngày tới