Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:21 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 28.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.2°.

Thấp/Cao
24.2°/28.3°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
7.64 km
Gió
5.49 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
3.75

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
317.1
NH3
0.55
NO
0.2
NO2
4.97
O3
19.85
PM10
3.63
PM25
3.21
SO2
0.97

Thời tiết Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Kiệm - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới