Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 13/07/2024
Nhiều mây 32.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Thấp/Cao
26.1°/34.4°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.69 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
5.99

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
714.3
NH3
10.26
NO
2.65
NO2
25.02
O3
38.98
PM10
43.62
PM25
34.61
SO2
16.93

Thời tiết Huyện Gia Bình - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Gia Bình - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Bình - Bắc Ninh những ngày tới