Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 15/06/2024
Nhiều mây 32.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Thấp/Cao
28.3°/37.2°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.17 km/giờ
Điểm ngưng
28.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2029.42
NH3
22.55
NO
0
NO2
43.18
O3
28.61
PM10
153.57
PM25
129.77
SO2
16.21

Thời tiết Xã Cao Đức - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Đức - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Cao Đức - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cao Đức - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Đức - Huyện Gia Bình những ngày tới