Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 20/05/2024
Bầu trời quang đãng 28.6°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.4°.

Thấp/Cao
24.5°/35.2°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
25.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1228.33
NH3
10.01
NO
2.46
NO2
23.31
O3
0.38
PM10
86.59
PM25
42.35
SO2
4.95

Thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh những ngày tới