Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 12/04/2024
Nhiều mây 29.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Thấp/Cao
23.6°/34.2°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.15 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
547.41
NH3
9.63
NO
0.12
NO2
19.36
O3
63.66
PM10
20.92
PM25
13.81
SO2
13.95

Thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới