Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 14/07/2024
Nhiều mây 28.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Thấp/Cao
26.9°/34.8°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.81 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Quế Võ

Tiên Du

Hạt Quản lý đê Tiên Du

0 mm

Yên Phong

Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong

0 mm

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh

0 mm

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
841.14
NH3
16.47
NO
0.24
NO2
28.1
O3
12.7
PM10
35.41
PM25
25.7
SO2
13.23

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh những ngày tới