Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 29/05/2024
Nhiều mây 33.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Thấp/Cao
23.4°/34.4°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.84 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
9.73

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
781.06
NH3
7.73
NO
0.48
NO2
14.91
O3
128.75
PM10
52.31
PM25
45.6
SO2
17.64

Thời tiết Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình những ngày tới