Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 21/04/2024
Mây cụm 27.9°

Mây cụm

Cảm giác như 30.7°.

Thấp/Cao
23.2°/34.7°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.27 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
467.3
NH3
5.64
NO
0
NO2
10.45
O3
37.91
PM10
29.8
PM25
21.71
SO2
9.3

Thời tiết Xã Đại Lai - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đại Lai - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Đại Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đại Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Đại Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới