Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:06 | 24/04/2024
Nhiều mây 26.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Thấp/Cao
23.4°/35.7°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.82 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
2.69

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1441.96
NH3
18.24
NO
10.28
NO2
40.78
O3
1.02
PM10
97.92
PM25
80.68
SO2
25.99

Thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh những ngày tới