Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 16/07/2024
Nhiều mây 28.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Thấp/Cao
26.5°/32.9°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.59 km/giờ
Điểm ngưng
26.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
8.61
NO
0.13
NO2
16.45
O3
11.27
PM10
27.01
PM25
22.14
SO2
8.7

Thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lương Tài - Bắc Ninh những ngày tới