Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:17 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25/ 36.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 37.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.5/ 40.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 31.6°
Sáng/Tối
27.4/ 39.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25.6°/36.3°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.24 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

3.16