Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 31.8°
Sáng/Tối
29.2/ 33.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 31.5°
Sáng/Tối
30.1/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.5/ 31.7°
Sáng/Tối
30.8/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 31.3°
Sáng/Tối
31.7/ 33.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
30.6/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
26.9/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 26.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.6°
Sáng/Tối
22.9/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.2/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24°
Sáng/Tối
21.1/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

23.6°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0