Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
12/
Áp suất

1018 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1019 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
21/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Gia Bình
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

2.12