Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:28 | 24/07/2024
Nhiều mây 28.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Thấp/Cao
25.7°/37.2°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
5 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
28 °C
Chỉ số UV
0.05

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1255.04
NH3
15.71
NO
0.83
NO2
55.52
O3
29.68
PM10
37.74
PM25
26.34
SO2
24.8

Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới