Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 29/05/2024
Nhiều mây 33.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.7°.

Thấp/Cao
23.2°/34.3°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.04 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
9.62

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
867.84
NH3
8.74
NO
1.12
NO2
18.34
O3
117.3
PM10
60.75
PM25
52.71
SO2
19.31

Thời tiết Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình những ngày tới