Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:57 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.14