Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:21 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Gia Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0