Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.9°
Sáng/Tối
26.8/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

25.1°/33.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.73