Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.3/ 36.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
28.4/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Thấp/Cao

26.5°/34.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0