Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Gia Bình
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.73