Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 23/04/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Thấp/Cao
24.9°/34.7°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.23 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
934.6
NH3
17.48
NO
0
NO2
22.28
O3
36.84
PM10
46.46
PM25
35.86
SO2
12.4

Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới