Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:31 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.6/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25.4°/36.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.24 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

3.16