Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 29/05/2024
Nhiều mây 36°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Thấp/Cao
23.9°/35.5°
Độ ẩm
57%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.83 km/giờ
Điểm ngưng
25.9 °C
Chỉ số UV
9.33

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
801.09
NH3
8.11
NO
0.38
NO2
17.14
O3
124.45
PM10
48.68
PM25
41.86
SO2
20.27

Thời tiết Xã Đại Bái - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đại Bái - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Đại Bái - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đại Bái - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Đại Bái - Huyện Gia Bình những ngày tới