Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 29/05/2024
Nhiều mây 36.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.6°.

Thấp/Cao
23.2°/36.3°
Độ ẩm
61%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.9 km/giờ
Điểm ngưng
27.2 °C
Chỉ số UV
6.15

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
907.9
NH3
10.26
NO
0.68
NO2
24.33
O3
111.58
PM10
48.9
PM25
41.09
SO2
27.9

Thời tiết Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình những ngày tới