Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.51 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.83 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.53 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.58 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.47 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.49 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.79 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0