Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.7°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

25.2°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0