Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 12/04/2024
Thấp/Cao
25.5/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.9/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Thấp/Cao

24.9°/36.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0