Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
23.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Thấp/Cao

24.1°/32.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.08