Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:37 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa vừa
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.2