Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0