Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0