Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 35°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

29%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0