Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 18.2°
Sáng/Tối
14.9/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.5°
Sáng/Tối
17.7/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 18.2°
Sáng/Tối
19.6/ 19.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.6°
Sáng/Tối
18.5/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.5°
Sáng/Tối
19.2/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 14.8°
Sáng/Tối
17.1/ 14.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13.1°
Sáng/Tối
12.3/ 14.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.3°
Sáng/Tối
13.3/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 22.5°
Sáng/Tối
18.6/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
22/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 20.1°
Sáng/Tối
22.5/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.5°
Sáng/Tối
19.4/ 17.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Thấp/Cao

17.5°/22.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

0.86