Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mây cụm
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0