Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

984 mb

Gió

16.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0