Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:52 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Thấp/Cao

25.6°/34.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

7.17