Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 28.1°
Sáng/Tối
25.7/ 36.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
23.7/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
26.5/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
26.6/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25.6°/39.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0