Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây cụm
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0