Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0