Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Thuỷ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.74