Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Ít mây
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

16°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0