Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.66