Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

25.3°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0