Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.67 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0