Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.42