Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.74