Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Nhiều mây
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0