Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:16 | 13/06/2024
Thấp/Cao
27.7/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.3/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

25.3°/34.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0