Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.5/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.1/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Thấp/Cao

18.3°/22.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0.49