Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.79 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
74%
0.61 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
78%
0.65 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.51 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.83 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.64 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.15 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.95 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.78 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.13 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.67 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.54 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.47 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.87 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.92 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.2