Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

24.1°/30.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0