Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.19