Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0