Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Huyện Thanh Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0