Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.7/ 17.6°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 19.4°
Sáng/Tối
17.1/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 18°
Sáng/Tối
19.2/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.1°
Sáng/Tối
18.5/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 14.9°
Sáng/Tối
17.8/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13.6/ 13.9°
Sáng/Tối
12.2/ 13.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 18.9°
Sáng/Tối
13.4/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 22.7°
Sáng/Tối
17.2/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 25.1°
Sáng/Tối
21.4/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.3°
Sáng/Tối
22.3/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.7°
Sáng/Tối
19.7/ 17.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Thấp/Cao

17.1°/22.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0.89