Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

07:00

28°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.29 km/giờ

10:00

29.3°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.45 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.18 km/giờ

16:00

34.4°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.69 km/giờ

19:00

30.4°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.48 km/giờ

22:00

28.2°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa

01:00

27.3°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.79 km/giờ

04:00

27.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.17 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.72 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.84 km/giờ

13:00

32.7°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.72 km/giờ

16:00

31.4°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.22 km/giờ

19:00

27.8°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.35 km/giờ

22:00

27.4°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.6 km/giờ

04:00

27°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.4 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.17 km/giờ

10:00

30.7°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.64 km/giờ

13:00

30.3°C / 37.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
1.53 km/giờ

16:00

31.1°C / 37.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
1.52 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.15 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.15 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.02 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.61 km/giờ

10:00

29.8°C / 35.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
0.36 km/giờ

13:00

31.9°C / 37.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
1.05 km/giờ

16:00

29.9°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
1.27 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.77 km/giờ

22:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.15 km/giờ

04:00

26.8°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.79 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.08 km/giờ

10:00

26°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.92 km/giờ

13:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.99 km/giờ

16:00

25.7°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.82 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.55 km/giờ

22:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

04:00

24.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Thấp/Cao

25.8°/34.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.18