Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.63 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.22 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.55 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.62 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.45 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.75 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.39 km/giờ

19:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.05 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.09 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.52 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.5 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.43 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.24 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.25 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.64 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.49 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.17 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.12 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.47 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.21 km/giờ

16:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.49 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.33 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.72 km/giờ
Huyện Phù Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0