Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30.8/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 30.2°
Sáng/Tối
30.1/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 28°
Sáng/Tối
30.7/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.9/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25°/37.5°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

2.77