Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.74