Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

988 mb

Gió

14.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Huyện Phù Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0