Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Phù Ninh
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.29