Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
24.2/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
25.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.8°
Sáng/Tối
26.8/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 30.8°
Sáng/Tối
27.4/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 35.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.8°
Sáng/Tối
26.9/ 36.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 31°
Sáng/Tối
28.3/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 25.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

25.9°/34.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0