Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 24/02/2024
Thấp/Cao
17.2/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.2/ 17.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.2/ 17.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.4/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

17.4°/19.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0.02