Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 13/07/2024
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.3/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.9/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Thấp/Cao

26.2°/34°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

10.15